Stichting SusPhos

Doelstelling van de stichting
De stichting is werkzaam binnen het werkgebied van het project SusPhos – Europese Unie- en stelt zich ten doel:

  • Het initiëren, ontwikkelen, implementeren en exploiteren van activiteiten en werkzaamheden op het gebied van het verduurzamen van de chemie, in de ruimste zin;

  • Het initiëren, ontwikkelen, implementeren en exploiteren van activiteiten en werkzaamheden op het gebied van het verduurzamen van de chemie, in de ruimste zin, al dan niet in samenwerking met andere partijen

Beleidsplan
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het al dan niet op verzoek ontplooien van nieuwe initiatieven op voornoemd werkterrein;

  • Het verzorgen van activiteiten en werkzaamheden, die wenselijk zijn ter ondersteuning van het ITN Marie Curie gefinancierde project SusPhos;

  • Het werven van gelden bij onder meer fondsen, bedrijven en filantropen waarmee bovenstaande activiteiten en werkzaamheden kunnen worden ondersteund;

  • alle overige de stichting ten dienste staande wettige middelen.

Bestuursleden
Voorzitter: J. Chris Slootweg
Secretaris: Marissa A. de Boer
Penningmeester: Andreas W. Ehlers 

KvK nummer 63399830

Verslag
In maart 2016 heeft stichting SusPhos een tweedaagse conferentie in Berlijn georganiseerd op het onderwerp duurzame fosforchemie. 
De conferentie was een groot succes; wetenschappers van 30 onderzoeksgroepen en 16 bedrijven werden bij elkaar gebracht wat resulteerde in nieuwe samenwerkingsverbanden en kennisuitwisseling. 

Financiële verantwoording
De stichting heeft twee bronnen van inkomsten ontvangen, sponsoring  en registratiekosten. De totale kosten voor het congres waren 13936,11 euro. De grootste kostenposten waren het invliegen van sprekers en de facilitaire kosten. De lokatie in de Freie Universitaet Berlin mocht zonder tegenbetaling worden gebruikt. DIt heeft ervoor gezorgd dat de kosten laag konden blijven. De penningmeester rapporteert op gezette tijden aan het Bestuur over de algehele financiële situatie van de Stichting en legt in de jaarvergadering rekening en verantwoording af t.a.v. het gevoerde beheer. De gehele jaarrekening vindt u hier.